SempozyumTİHEK Uzmanı ve Uzman Yardımcılığı Mesleki Tanıtım Programı
16.12.2022 Cuma Günü Saat: 16:00

İnsan Haklarının Korunmasında Ulusal Mekanizmalar
12.12.2022 Pazartesi Günü Saat: 11:00

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (Yedinci Yargı Paketi) Getirdiği Yenilikler Sempozyumu
15 Haziran 2023 günü saat 09:30 - 15:30