Risk Analizleri

   
Tespit Edilen Risk Riskin Sahibi Ana Başlık Birim/Alt Birim Hedefi 2019 Risk Puanı Açıklama  
Asansör arızası yaşanması riski HUKUK FAKÜLTESİ Faaliyet Giderleri Kaliteli eğitim öğretim hizmeti vermek   İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanacaktır.  
Elektrik kesintisinin yaşanması riski HUKUK FAKÜLTESİ Faaliyet Giderleri Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti vermek   İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanacaktır.  
Merdivenlerde kayma engelleyici bant riski HUKUK FAKÜLTESİ Faaliyet Giderleri Hizmette kalite   İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanacaktır.  
Binasının Yapısal Sorunlarının Giderilememesi Riski HUKUK FAKÜLTESİ Faaliyet Giderleri Yapı İşleri Daire Başkanlığınca, Eğitim Binasının Bakımlarının yaptırılması ve periyodik olarak sürekli kontrolünün sağlanması.   İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanacaktır