Özel Hukuk Bölümü

1- Medeni Hukuk Anabilim Dalı
2- Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı
3- Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı 
4- Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
5- İslam Hukuku Anabilim Dalı
6- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
7- Deniz Hukuku Anabilim Dalı