Kamu Hukuku Bölümü

Kamu Hukuku, kişinin devletle ve diğer kamu kuruluşları ile olan ilişkisini ve devletle diğer bir devlet arasındaki ilişkiyi inceler. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Mali Hukuk, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Milletlerarası Hukuk ve Hukuk Tarihi Kamu Hukuku’nun kapsamına girmektedir.

 
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut CEYLAN
 
Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı
Anayasa Hukuku 1-Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK (Başkan)
2-Arş. Gör. Dr. Onur HAMURCU
3-Arş. Gör. Ünal GENÇTÜRK
4-Arş. Gör. Doğukan ÖZTÜRK
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 1-Arş. Gör. Neslihan CAN YAVUZ
2-Arş. Gör. Emre EROĞLU
3-Arş. Gör. Sevimnur ÜÇÜNCÜ KASIMOĞLU
İdare Hukuku 1-Dr. Öğr. Üyesi Mahmut CEYLAN (Başkan)
2-Arş. Gör. Özlem KARAL ŞANLI
Mali Hukuk 1-Dr. Öğr. Üyesi Kader Melis TOPÇU (Başkan)
2-Arş. Gör. Mevlüt UZUNÖNER
3-Arş. Gör. Metin KOCATEPE
Genel Kamu Hukuku 1-Arş. Gör. Dr. Rıza ADIGÜZEL
2-Arş. Gör. Murat HACIFETTAHOĞLU
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 1-Arş. Gör. Pirali ÇAĞRI ŞENSOY
2-Arş. Gör. Selin ÖZDEMİR KARAOĞLU
Milletlerarası Hukuk 1-Arş. Gör. Hilal CEYHAN
Hukuk Tarihi 1-Arş. Gör. Yavuz ÇAKIR