Birim Kalite Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mahmut CEYLAN (Birim Kalite Temsilcisi)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel TEKTEN
Üye Arş. Gör. Ünal GENÇTÜRK
Üye Fakülte Sekreteri Etem AZMANOĞLU
Üye İsmail Furkan GÜNCÜ (Birim Kalite Öğrenci Temsilcisi)