Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mahmut CEYLAN
Üye Fakülte Sekreteri Ali YÜCEL
Temsilci Üye Şef Mustafa BÖREKCİ
Temsilci Üye Bilgisayar İşletmeni Emrah DİLSİZ