Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel TEKTEN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emre KIYAK