2023 Duyurular

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Fulbright Yüksek Lisans & Doktora Bursu Duyurusu İçin TIKLAYINIZ.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi ve Uzman Personel  Seçme Sınavı İlanı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Göç İdaresi Başkanlığı - İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
T.C. Sağlık Bakanlığı - Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Sanayi ve Tekoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Adalet Bakanlığı Adli Yargı/Adli Yargı Avukat/İdari Yargı Başvuru Kılavuzu Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.
Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu için TIKLAYINIZ.