2023-2024 Akademik Yılında Fakültemizde Görevlendirilen Misafir Öğretim Üyeleri

             2023-2024 Akademik Yılında Fakültemizde Görevlendirilen Misafir Öğretim Üyeleri
1. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
2. Prof. Dr. Murat BALCI Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3. Prof. Dr. Havva KARAGÖZ 
Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Roma Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Prof. Dr. Ekrem KURT Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3. Doç. Dr. Yıldıray SAK Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Dr. Öğr. Üyesi Soner DEMİRTAŞ Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
5. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan DEMİRDAL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi