2022-2023 Akademik Yılında Fakültemizde Görevlendirilen Misafir Öğretim Üyeleri

       
1. Prof. Dr. Ziya AKINCI Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
2. Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİ KOCASAKAL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
3. Prof. Dr. Süheyla BALKAR Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Doç. Dr. Berk DEMİRKOL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
5. Doç. Dr. İlhan YILMAZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
6. Dr. Öğr. Üyesi Soner DEMİRTAŞ Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
7. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan DEMİRDAL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi