2021-2022 Akademik Yılında Fakültemizde Görevlendirilen Misafir Öğretim Üyeleri

          
1. Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA Akdenik Üniversitesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
2. Doç. Dr. Ahmet Kürşad ERSÖZ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdari Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
3. Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN BOYNUEĞRİ Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
5. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan DEMİRDAL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi