Medeni Usul Hukukunda Tahkikatın İki yapı Taşı Konulu Panel

23 Kasım 2023 Perşembe

Fakültemiz tarafından 20 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen ‘Medenî Usûl Hukukunda Tahkikatın İki Yapı Taşı’ başlıklı Panel’de gerçekleştirdikleri ‘Teksif İlkesi’ ve ‘İspat Hukuku ve Özellikle Delillerin Toplanmasında Rol Dağılımı’ sunumlarıyla bilgi birikimlerini ve görüşlerini öğrencilerimizle paylaşan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Nevhis Deren Yıldırım ile Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku anabilim dalı başkanı Prof. Dr. M. Kâmil Yıldırım’a teşekkür ederiz.