2022-2023 Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sınav Bilgileri

20 Eylül 2022 Salı

 2022-2023 akademik yılı ortak zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) muafiyet sınavı 21.09.2022 Çarşamba günü saat 10:00 da Fakültemiz 5. kat 506 nolu derslikte yapılacaktır.