Vizyon

Herhangi bir sınırlama yapmadan, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu “hak ve adalet” kavramını ön planda tutan, hukukun üstünlüğü için “hukuk ekolü” oluşturabilecek bilgi ve deneyime sahip, her türlü hukuki soruna çözüm odaklı yaklaşabilen, rekabetçi, yenilikçi ve farklılığını hissettirebilen, tercih nedeni olabilecek bir fakülte olabilmektir.