Misyon

Gerek ülkemiz ve gerekse de dünyada; değişen ve gelişen ihtiyaçları, her türlü ticari, siyasi, sosyolojik ve sair ilişkileri yakından takip eden, ülkemizde ve dünyada hak ve adalet için mücadele eden, kendi menfaatleri için değil, hukuku ve yaşadığı ülkenin haklı menfaatlerini korumaya, geliştirmeye yönelik bir hukuk tesis etmeyi, savunmayı ve geliştirmeyi şiar edinen, hukuki tetkik ve teşhisini dar kalıplarla değil doğal hukuka uygun olarak yapabilen ve çözüm yöntemleri sunabilen ulusal ve uluslararası alanda tanınmış, çağdaş ve evrensel hukukçular yetiştirmektir.