İç Kontrol Komisyonu

 
Başkan Prof. Dr. Şevket TOPAL
Üye   Doç. Dr. Ali EKİN
Üye   Arş. Gör. Sevimnur ÜÇÜNCÜ
Üye   Arş. Gör. Süleyman Emre ÖZDEMİR
Üye   Arş.Gör. Sinem KARAKAŞ
Üye   Etem AZMANOĞLU
Üye   Emrah DİLSİZ