Genel Bilgiler ve Tarihçe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2 Mayıs 2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde adı geçen yükseköğretim kurumuna bağlı olarak kurulması kararlaştırılmıştır. Fakültemiz Kamu Hukuku ve Özel Hukuk şeklinde iki akademik bölümden oluşmakta olup, gerekli koşulları sağlaması halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren kendine ait Zihni Derin Yerleşkesindeki binasında öğretime başlamayı planlamaktadır.