Birim Kalite Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Şevket TOPAL
Üye Doç. Dr. Ali Ekin
Üye Dr. Öğr. Üyesi HAKAN KOLÇAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel TEKTEN
Üye Arş. Gör. Ünal GENÇTÜRK
Üye Etem AZMANOĞLU