Birim Kalite Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Ali Ekin
Üye Dr. Öğr. Üyesi HAKAN KOLÇAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel TEKTEN
Üye Arş. Gör. Ünal GENÇTÜRK
Üye Etem AZMANOĞLU