Birim Kalite Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Şevket TOPAL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel TEKTEN
Üye Arş Gör. Ünal GENÇTÜRK
Üye Salim KUTLU