Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil Derslerine İlişkin Ara Sınav Duyurusu

11 Mayıs 2020 Pazartesi

Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil Derslerine İlişkin Ara Sınav Duyurusu

Türk Dili II dersi ara sınavı, 31 Mayıs 2020 tarihinde saat 08.30da, Türk Dili II mazeret sınavı 10 Haziran 2020 tarihinde saat 08.30’da bu derse ait sanal sınıf üzerinden eş zamanlı sınav yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Türk Dili II Google Classroom (Sanal Sınıf) Kodu: fvksb4r 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi ara sınavı, 31 Mayıs 2020 tarihinde saat 13.30’da, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II mazeret sınavı 10 Haziran 2020 tarihinde saat 13.30’da bu derse ait sanal sınıf üzerinden eş zamanlı sınav yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Google Classroom (Sanal Sınıf) Kodu: pktetoy 

Yabancı Dil (İngilizce) II dersi ara sınavı2 Haziran 2020 tarihinde 08.00 ila 24.00 saatleri arasında bu derse ait sanal sınıf üzerinden eş zamanlı olmayan sınav yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yabancı Dil II Google Classroom (Sanal Sınıf) Kodu: lnkicnb