2021-2022 Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı

28 Eylül 2021 Salı

          2021-2022 ortak zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) muafiyet sınavı 06.10.2021 Çarşamba günü saat 10:00 da Fakültemiz binasında Amfi-5'te yapılacaktır. Muafiyet sınavına katılmak isteyen öğrencilerimizin 04.10.2021 Pazartesi günü saat 14:00 de kadar Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Dilekçesini Fakültemiz e-mail adresine (hukukfakultesi@erdogan.edu.tr) e-posta yoluyla veya  Fakültemiz öğrenci işlerine elden ulaştırması gerekmektedir.
          Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Dilekçesine http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/1/?tipID=2&formlarId=99#  bağlatısından ulaşabilirsiniz.